Assistive Technology

Można ściągać anketę dotyczącą dostępności i użyteczności gier komputerowych z tej stronie.  Są dwie wersji.  Jedna wersja jest jest adresowana do uczniów i studentów z niepełnosprawnościami, niedawnych absolwentów oraz ich rodziców.  Druga wersja jest adresowana do nauczycieli i specjalistów.     

Anketa dla niepełnosprawnych studentów, niedawnych absolwentów oraz ich rodziców

 

Anketa dla nauczycieli i  specjalistów

 

Powered By Website Baker