Assistive Technology

Kwestionariusz powstał po warsztatach, które prowadziłam dla logopedów i
nauczycieli. Celem tej ankiety jest zbadanie sytuacji w różnych krajach, a
następnie opracowanie rekomendacji i przedstawienie ich m.in. Parlamentarnemu
Zespołowi ds. Autyzmu.

Ankieta

 

Powered By Website Baker