Assistive Technology

Jestem profesorem na Uniwersytecie Glasgow w Szkocji. Od wielu lat pracuję w dziedzinie technik wspierających osoby niewidome, głuche i głuchoniewidome.  Aktualnie prowadzę badania dotyczące poruszania się osób niewidomych i słabowidzących. Są one finansowane przez Leverhulme Research Fellowship (Stypendium Naukowego Funduszu imienia ‘Leverhulme’).  Cele badań obejmują opracowanie lepszego zrozumienia procesu poruszania się osób niewidomych i słabowidzących oraz określenie czy istnieje zapotrzebowanie na nowe pomoce w poruszaniu się, mówiącą lub dźwiękową sygnalizację, zwiększenie dostępności miast, by ułatwić poruszanie się. 

Szukam osób niewidomych i niedowidzących, które chciałyby uczestniczyć w badaniach. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 40 minut. Można ją pobrać z Internetu.  Jeśli chcą państwo dodatkowe informacje lub żebym wysłała kwestionariusz, proszę kontaktować się ze mną przez elektroniczną pocztę   m.hersh@elec.gla.ac.uk

 

Anketa dotycząca poruszania się osób niewidomych i słabowidzących

Powered By Website Baker